0511 - 46 12 12
Nieuwsbericht

Nieuwsbericht

Nieuwsbericht

Bomen effect analyse (BEA)

Bomen zijn van grote waarde. Vooral in stedelijke gebieden, waar vaak meer steen dan groen voorkomt, moeten we het aantal bomen dat er staat beschermen. Bomen in stedelijke gebieden verminderen hittestress en zijn uitstekende filters voor fijnstof en luchtvervuiling. En dat zijn slechts een paar van de vele voordelen die bomen ons leveren.

Beide mogelijk maken Bouwwerkzaamheden kunnen een risico vormen voor het behoud van bomen. Dit risico onderzoeken wij met een bomen effect analyse. Met deze bomen effect analyse onderzoeken wij vooraf het effect van de voorgenomen bouwwerkzaamheden op de aanwezige bomen. Hierbij kijken we bijvoorbeeld naar het wortelgestel en de kroonprojectie. Als blijkt dat het bouwontwerp niet haalbaar is zonder de bomen te beschadigen, gaan wij samen met de boomeigenaar en architect om tafel om te kijken hoe de voorgenomen werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden zonder de bomen te beschadigen. Op die manier maken we beide mogelijk!