0511 - 46 12 12
Natuurinclusief ontwerp met fotorealistisch 3D-design voor Siblu

Natuurinclusief ontwerp met fotorealistisch 3D-design voor Siblu

Camping Meerwijck transformeert naar een vakantiepark met chalets. Linda Dekker maakte een natuurinclusief ontwerp met fotorealistisch 3D-design dat uitvoerder Gauke de Vries en zijn mannen nu realiseren.

Projectgegevens

Opdrachtgever: Siblu

Ontwerp en beplantingsplan: Frisia Groep

Hoofdaannemer en aanleg groen: Frisia Groep

Oplevering: naar verwachting juni

Natuurbeleving

Een verlengstuk van de natuur, dat zagen we voor ons toen we meedachten met onze opdrachtgever Siblu. ”Meerwijck is omringd door Natura 2000-gebied”, zegt Linda Dekker, ontwerper bij Frisia Groep. “Als je daar in beplanting op aansluit, vergroot je de natuurbeleving van gasten en doe je iets waardevols voor de biodiversiteit. Onze opdrachtgever Eppo Vogel van Siblu zag daar de meerwaarde van in. Dat was het vertrekpunt voor ons natuurinclusief ontwerp.”

Het 3D-fotorealistisch ontwerp van Meerwijck

Complete herinrichting

Net als in Siblu’s vakantiepark Lauwersoog, waar we de aanleg deden, wordt camping Meerwijck in fases omgevormd naar een park met jaarplaatsen en chalets. Het is een complete herinrichting van een deel van het terrein. Linda: “Nieuwe ondergrondse infra, nieuw groen, nieuwe wegen, de plaatsing van chalets. Het is behoorlijk ingrijpend en definitief. Siblu wilde graag een fotorealistisch 3D-ontwerp, om zo een werkelijkheidsgetrouw beeld te kunnen geven aan geïnteresseerden. De beleving van gasten moet kloppen.”

Het ecologische plaatje

Startpunt van het project was een ecologische inventarisatie door adviesbureau Altenburg & Wymenga. “We hebben ze opdracht gegeven om de ecologische kenmerken van de Kropswolderbuitenpolder in kaart te brengen. Dat is het Natura 2000-gebied aan de noordkant van het vakantiepark. Het doel was om te begrijpen hoe Meerwijck in het ecologische totaalplaatje past en het kan versterken. Een van de uitkomsten was dat het park door zijn lage ligging kwelwater heeft, wat ideaal is voor een grote diversiteit aan inheemse beplanting. Zo ontstond het idee om drie grote wadi’s aan te leggen, dwars door het nieuwe terrein.”

Het natuurinclusief ontwerp

Functies en beplantingsplan

De wadi’s zijn de blikvangers in het natuurinclusief ontwerp. Ze zijn een meter of 10 breed en ongeveer 100 meter lang. Linda: “Het terrein is ingedeeld naar vier functies: natuur, spel, verblijfsrecreatie en educatie. Vaak overlappen functies. De wadi is belangrijk voor infiltratie van water en als leefomgeving voor specifieke planten, maar voor kinderen is het ook ontzettend leuk om in te spelen.” In het beplantingsplan zijn alleen inheemse soorten te vinden. “Kornoelje, meidoorn, gewone lijsterbes, vlier, brem en hazelaar, bijvoorbeeld. En bomen zoals wilg, esdoorn, eik en els. De combinatie verspringt per chalet, zodat je ook per straat een natuurlijk en divers beeld krijgt.”

Bloemenmengsels

Bij de keuze voor bloemen is samengewerkt met partner Heem. Linda: “Er zijn allerlei mengsels ingezaaid: in een zoom om het terrein, tussen chalets, in en aan de randen van wadi’s. Onder de bomen worden stinzenbollen geplant, zoals sneeuwklokje, holwortel en bosanemoon. In de grondrug komt een heesterbeplanting met onder meer sleedoorn, gelderse roos en stekelbrem. De onderbegroeiing bestaat uit korenbloem, bolderik en ganzenbloem.” In het natuurinclusief ontwerp is gelet op een lange bloeiboog. Linda: “Mooi om te zien en belangrijk voor de voeding van insecten.”

Fotorealistisch 3D-design

In het natuurinclusief ontwerp gaan de chalets op in de natuur. “Het fotorealistische 3D-ontwerp heeft Siblu erg enthousiast over het ontwerp gemaakt”, zegt Linda. “Maar er zit ook een praktische kant aan. Een 3D-ontwerp dwingt je om rekening te houden met elk aspect en elk detail”, zegt Linda. “Wat zijn de zichtlijnen? Hoe loop je van a naar b en wat kom je dan tegen? Dat is heel nuttig. Daarnaast is er minder kans dat de interpretaties achteraf verschillen: iedereen kijkt naar hetzelfde plaatje. Het heeft ons dan ook geholpen in het overleg over keuzes. Daar is het totaalontwerp beter van geworden.”

Natuurinclusief ontwerp met fotorealistisch 3D-design voor Siblu

Meer weten over ons 3D-ontwerp?


Neem contact op met Linda Dekker

/ 06 19 76 50 98