0511 - 46 12 12
Nieuwsbericht

Nieuwsbericht

Nieuwsbericht

Zeldzame blauwe knoop verspreiden op Vitens terrein

De Blauwe knoop is een prachtige inheemse plant met bolvormige, blauwe bloemen die bloeit van juni tot oktober. De soort komt niet meer veel voor in het wild en staat daarom op de Nederlandse Rode lijst. Des te meer reden om de plant te koesteren. Naast dat de blauwe knoop mooi is om te zien, heeft het ook een belangrijke functie. Deze plant trekt namelijk veel vlindersoorten aan, en is als herfstbloeier een belangrijke voedselbron voor late insecten. Het is zelfs een waardplant voor microvlinders en vervult daardoor een belangrijke rol in de voortplanting van deze dieren.

Vroeger was de blauwe knoop een algemene soort, maar door de intensivering van de landbouw is de soort sterk achteruit gegaan. De plant kwam van nature voor op onbemeste hooilanden die ’s winters onder water staan en ’s zomers droog liggen. Nu komen ze alleen nog voor in natuurgebieden die nauwelijks onder invloed staan van stikstof. Het door ons beheerde terrein van Vitens vormt hierop een uitzondering, wat erg bijzonder is.

Voor het terrein van Vitens stemmen we ons beheerplan af op de blauwe knoop. Dit houdt in dat we de plant laat maaien zodat die de tijd heeft om zaad te vormen. Het maaisel met de zaden wordt op de kansrijke plekken binnen het gebied verspreid. Dankzij de bij ons aanwezige kennis over de blauwe knoop kunnen we er voor zorgen dat deze zeldzame plant goed bewaard blijft. Daarom verwachten we dat het terrein van Vitens volgend jaar vol staat met de herkenbare blauwe bloemen!

  • Vacature!

    In onze vestiging in Burgum maken we plek voor een hoofd calculatie. We zoeken iemand die op stoom is gekomen in zijn loopbaan en nu wil doorpakken.

    Bekijk vacature