0511 - 46 12 12
Natuurpro ecologische aanleg en beheer

Natuurpro ecologische aanleg en beheer

Natuurpro ecologische aanleg en beheer
Natuurpro ecologische aanleg en beheer

Onder het motto kennisdeling, verzorgen wij workshops die bijdragen aan bewustwording binnen de samenleving; onze adviseurs verzorgen graag een lezing, bijvoorbeeld op scholen waarbij in samenwerking met leerkrachten een aantrekkelijk lesprogramma wordt ingezet.

Voorbeeldproject “Bij vriendelijke berm”: de Frisia Groep heeft in opdracht van Provincie Fryslân en naar een idee van mevrouw Rinie van Zanden (Statenlid Partij voor de Dieren) in de omgeving van Bitgum een "Bij” vriendelijke berm aangelegd. De feestelijke opening daarvan werd verzorgd door gedeputeerde Sietske Poepjes in samenwerking met de o.b.s. Martenaskoalle te Bitgummole, de kinderen en overige aanwezigen hebben deze "Bij” vriendelijke berm enthousiast ingezaaid.

  • Vacature!

    In onze vestiging in Burgum maken we plek voor een hoofd calculatie. We zoeken iemand die op stoom is gekomen in zijn loopbaan en nu wil doorpakken.

    Bekijk vacature