0511 - 46 12 12
Leefbaarheid
100%
min
100%

Leefbaarheid

Leefbaarheid

Uit een toenemend aantal onderzoeken (waaronder het TEEB programma) blijkt dat de impact van doordachte toepassing van groen een significante bijdrage levert aan een verhoging van leefbaarheid, wat niet direct betekent dat kosten van onderhoud toenemen. Een aantal van de zaken die uit de meest recente onderzoeken naar voren komen:

  • Het blijkt dat mensen die woonachtig zijn in een groenere omgeving zich gezonder voelen.
  • In weinig groene gebieden is de kans dat iemand zich minder gezond voelt 1,5 maal zo groot als in heel groene gebieden.
  • Er is een sterke relatie tussen afname van bepaalde klachten en meer groen. Het betreft depressie, COPD/astma en diabetes.
  • Uitzicht op natuur of verblijf in de natuur heeft positieve invloed op o.a. stemming, concentratie, zelfdiscipline en fysiologische stress. Kortdurende blootstelling blijkt al voldoende te zijn.
  • Groen stimuleert sociale contacten. Groen nodigt uit om naar buiten te komen waardoor en meer sociale contacten en meer sociale cohesie ontstaat. Er blijkt minder agressie op te treden en frustratie neemt af.
  • Kinderen bewegen meer; er wordt vaker buiten gespeeld (10%) en daardoor neem het aantal kinderen met overgewicht af (15%).
  • Een groene woon- en speelomgeving is van belang voor kinderen, het heeft een positieve invloed op: de motorische ontwikkeling, het speelgedrag (creatiever en gevarieerder), cognitieve en emotionele ontwikkeling en schoolkinderen presteren beter.

De dienstverlening van de Frisia Groep is dan ook in toenemende mate gericht op kennisoverdracht over deze aspecten. Waar voorheen de overheden en semioverheden ons vroegen de aanleg voor rekening te nemen, worden we nu eveneens gevraagd voor het uitvoeren van onderzoek en het opstellen van plannen.

Factsheets

Leefbaarheid

Groen en Algemeen

Groen heeft meer positieve effecten op onze leefomgeving dan op gezondheid en welbevinden alleen. Groen kan ook een goede rol vervullen voor de waterhuishouding en biodiversiteit in de bebouwde omgeving. En het kan helpen de effecten van geluidsoverlast te beperken. Voorts kan groen een positief effect hebben op de vastgoedwaarde van woningen en kantoren. Dit document biedt meer inzicht in de algemene voordelen van groen en is daarmee een aanvulling op de factsheets die specifiek ingaan op de meerwaarde van groen in relatie tot gezondheid en welbevinden bij Wonen, Werken, Leren en Herstellen.

Klik hier voor het factsheet
Leefbaarheid

Groen en Herstellen

Groen in en rondom verzorgingshuizen, ziekenhuizen en overige klinieken is goed voor het klimaat binnen en buiten de instelling en heeft een positief effect op het herstellend vermogen en de gemoedstoestand van patiënten, en het algehele welbevinden van patiënten, medewerkers en bezoekers. Dit document biedt meer inzicht in de voordelen van groen in relatie tot herstellen en welbevinden, inclusief verwijzingen naar de wetenschappelijke onderbouwing. Het document sluit af met tips die helpen om groen succesvol en volwaardig toe te passen.

Klik hier voor het factsheet
Leefbaarheid

Groen en Leren

Groen in en rondom scholen, kinderdagverblijven en op campussen is goed voor het klimaat binnen en buiten de onderwijsinstelling. Het heeft een positief effect op de gezondheid en het algehele welbevinden van leerlingen, studenten en personeelsleden. Het verbetert het concentratievermogen en de prestaties van leerlingen en het verbetert het sociale klimaat. Dit document biedt meer inzicht in de voordelen van groen in relatie tot leren en welbevinden, inclusief verwijzingen naar de wetenschappelijke onderbouwing. Het document sluit af met tips die helpen om groen succesvol en volwaardig toe te passen.

Klik hier voor het factsheet
Leefbaarheid

Groen en Werken

Groen in en rondom kantoren en andere werkplekken is goed voor het klimaat in en buiten het kantoor en heeft een positief effect op de gezondheid en het algehele welbevinden van medewerkers en bezoekers. Het draagt bij aan concentratie, stressreductie en hogere arbeidsproductiviteit van medewerkers.
Dit document biedt meer inzicht in de voordelen van groen in relatie tot werken en welbevinden, inclusief verwijzingen naar de wetenschappelijke onderbouwing. Het document sluit af met tips die helpen om groen succesvol en volwaardig toe te passen.

Klik hier voor het factsheet
Leefbaarheid

Groen en Wonen

Groen in en rondom woonhuizen en appartementen is goed voor het (leef)klimaat binnen en buiten de woning. Het heeft een positief effect op de gezondheid en het algehele welbevinden van bewoners en bezoekers en verhoogt de waarde van het vastgoed. Dit document biedt meer inzicht in de voordelen van groen in relatie tot wonen en welbevinden, inclusief verwijzingen naar de wetenschappelijke onderbouwing. Het document sluit af met tips die helpen om groen succesvol en volwaardig toe te passen.

Klik hier voor het factsheet