0511 - 46 12 12
Bomenwacht

Bomenwacht

Bomenwacht

Bij projecten waarbij in de omgeving van bomen gewerkt wordt, is de kans op beschadiging van bomen of hun groeiplaats groot. Wij zien erop toe dat bomen duurzaam behouden kunnen worden door de aanwezigheid van een bomenwacht. Een bomenwacht is een gecertificeerd boomverzorger en houdt toezicht op de werkzaamheden nabij bomen. Indien mogelijk zorgt de bomenwacht ervoor om de wortels netjes af te zagen of te gaan knippen om zo inrotting en inscheuren van de wortels tegen te gaan. Bij het optreden van wortelschade ontstaat een verhoogd risico op het toetreden van aantastingen in het levende hout van de boom. Vaak heeft dit conditieverval en/of een vermindering in stabiliteit tot gevolg. Door deze dienstverlening beperken wij de schade aan bomen, zodat de bomen duurzaam behouden kunnen blijven en extra onkosten vermeden worden.