0511 - 46 12 12
Resultaat na ecologische omvorming in Waadhoeke
100%
min
80%

Resultaat na ecologische omvorming in Waadhoeke

"Veel minder droogtegevoelig, veel meer insecten"

Bijna twee jaar geleden vroeg de gemeente Waadhoeke ons of we 20.000 m2 gazon ecologisch wilden omvormen. Dat is gebeurd en we zijn intussen toe aan de derde monitoring. We zijn verrast door de snelheid waarmee soorten opkomen op deze voedselrijke kleigrond.

Opdrachtgever: Gemeente Waadhoeke
Uitvoering: Frisia Groep
Periode: januari 2023 - heden

De uitvoering

Voor ecologische omvorming werken we al jaren samen met onze partner HEEM, leverancier van inheemse zaden. We volgen daarbij een onderzoeksproces waarbij de bodem en de lokale omstandigheden het zaadmengsel bepalen. We doen grondonderzoek en op basis van het 'kilometerhok' bepalen we welke planten en insectensoorten gebiedseigen zijn. Zo maken we gebruik van, en bouwen we voort op de lokale soortenrijkdom.

Niet elke locatie bleek geschikt, we hebben een paar plekken 'afgekeurd'. Te schaduwrijk of te veel betreden. En waar als algemeen uitgangspunt geldt dat een schrale bodem voordelig is voor kruiden, gold hier dat we moesten werken met een voedselrijke kleibodem. Verschralen was hier geen optie. We hebben verder nog twee 'kraamkamers' aangelegd. Stukken gazon rond een omgevormd terrein in Sint-Annaparochie bijvoorbeeld, hebben we betrokken bij het project. Het doel was om te onderzoeken wat zich hier aan soorten zou vestigen tussen het gras.

Uiteindelijk hebben we tien locaties ingezaaid, van Franeker en Winsum tot Sexbierum en Menaldum. Een berm, een strook rond een voetbalveld, in woonwijken, het terrein rond het gemeentehuis van Waadhoeke in Franeker. We hebben informatieborden geplaatst om aan bewoners duidelijk te maken wat de waarde van deze ecologische omvorming is.

Het resultaat

Voedselrijk of niet, de kruiden doen het op alle plekken verrassend goed. "Dit is een leerzaam project", zegt ecologisch adviseur Gosse Jilderda van de Frisia Groep. "We zijn nu bij de derde monitoring aanbeland en hebben gezien dat er al veel kruiden zijn opgekomen. Het valt ook op dat de kruiden het zoveel beter doen dan het gazon in droge tijden, de droogteresistentie is veel hoger. Daarnaast zien we veel verschillende geleedpotigen. Spinnen, bijen, hommels, vlinders, zweefvliegen, kevers. Daardoor zal er ook vleermuisactiviteit zijn en krijgt de hele keten een impuls. De bloei geeft ook plezier bij bewoners. Als ik bezig ben met monitoren, krijg ik vaak vragen. Mensen willen weten waar ze naar kijken. Het is nu wachten op wat zich spontaan gaat vestigen, buiten het zaad, omdat de leefomstandigheden zijn verbeterd. We hopen stiekem dat we hier binnen nu en een paar jaar eens een orchidee waarnemen."

Resultaat na ecologische omvorming in Waadhoeke

Hoe kunnen we je verder helpen?


Heb je naar aanleiding van dit project een vraag of verzoek? We werken graag snel en laagdrempelig. Leg je vraag of probleem daarom bij ons neer via mail of whatsapp. Onze ecologische adviseurs helpen je graag verder. Zoals Gosse Jilderda, projectleider en ecologisch adviseur bij Frisia Groep voor Noord-Nederland.


Trots op onze projecten!

Ecologisch maaien in Haren

Ecologische herinrichting van De Hoeptuin

Natuurlijk bestrijden van de eikenprocessierups

Partners zijn wij van...

Waarmee kunnen we je helpen?

  • Vacature!

    In onze vestiging in Burgum maken we plek voor een hoofd calculatie. We zoeken iemand die op stoom is gekomen in zijn loopbaan en nu wil doorpakken.

    Bekijk vacature